Badanie specjalistyczne drzew i ekspertyzy (szacunek brakarski)

Nasza firma świadczy usługi specjalistycznego badania drzew w celu określenia ich kondycji oraz na potrzeby producentów surowca drzewnego. W ten sposób możemy wykryć zgnilizny i ubytki w pniach drzew stwarzające zagrożenie dla otoczenia oraz wady drewna istotne przy ocenie wartości surowca drzewnego.

Badania drzew urządzeniem Microsecond Timer

Dzięki tej zaawansowanej technologii możemy błyskawicznie stwierdzić niewidoczne z zewnątrz uszkodzenia wewnętrzne pnia drzewa – zgnilizny, rozkładu. Pozwala ona również na optymalizację czasu pracy poświęconej na badanie – w ciągu jednego dnia ocenić można nawet 100 drzew różnych gatunków. Na podstawie wyników badania wydajemy zalecenia co do dalszego postępowania z danym drzewem.

Metoda oceny kondycji drzew za pomocą tomografii komputerowej polega na wykonaniu pomiaru czasu rozchodzenia się fali naprężeń w drewnie. W ten sposób można precyzyjnie określić miejsce i wielkość uszkodzenia struktury drewna. Badanie wykonać można także na potrzeby szacunku brakarskiego pozwalającego na zinwentaryzowanie drewna przy prowadzeniu gospodarki leśnej.

Szacunek brakarski
– czym jest?

Szacunek brakarski to szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego, które pozyskać można z drzew przeznaczonych do wycinki w kolejnym roku. Można go więc określić jako ilościowy i jakościowy plan drewna możliwego do pozyskania oraz warunków pozyskania drewna, sposób jego wycinki i wywozu z lasu. Pozwalają także uzyskać informacje dla krajowego bilansu drewna.

Jaki jest cel sporządzania szacunków brakarskich?

Surowiec drzewny jest bardzo cenny – dzięki swym właściwościom drewno wykorzystywane jest w wielu dziedzinach przemysłu. Klasyfikacja surowca drzewnego na podstawie określenia struktury sortymentów pozwala zaplanować dalsze prace – skrawanie drewna (manipulacja drewna okrągłego), sposoby cięć, przeznaczenie pozyskanego surowca i oczywiście kosztorys prac.

Wykonujemy także obliczanie miąższości poszczególnych klas, gdy niezbędne jest magazynowanie surowca drzewnego, co pozwala na precyzyjne oszacowanie jego objętości w metrach sześciennych i zaplanowanie powierzchni na przechowywanie drewna.

Wycena wartości drewna na podstawie zestawienia szacunku brakarskiego

Klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie metod pomiarowych stosowanych w brakarstwie obejmuje jego jakościowe i ilościowe cechy – rodzaj drewna, jego pomiar, ocenę jakości na podstawie widocznych wad.

Wady surowca drzewnego

W sporządzaniu szacunku brakarskiego ważna jest znajomość wad drewna jako surowca – a należą do nich sęki, krzywizny czy miejsca zgnilizny. Choć drewno jest poszukiwanym surowcem, to jednak wady te mają niebagatelne znaczenie zarówno dla jego ceny, jak i przeznaczenia. I tak na potrzeby stolarki budowlanej do wyrobu tarcicy przeznaczyć można drewno średniowymiarowe bez wad. Natomiast drewno małowymiarowe przeznaczone jest do wyrobu materiałów płytowych, produkcji masy celulozowej lub na opał.

Zapraszamy do kontaktu!