Projekty i realizacje ogrodów i przestrzeni publicznych

Zaprojektujemy i wykonamy dla Państwa:

 • ogród przydomowy,
 • projekt zagospodarowania terenu,
 • projekty parków,
 • zieleń miejską i osiedlową,
 • zieleń przy firmach, hotelach, restauracjach.

Sporządzimy wstępny kosztorys i pomożemy przy inwestycji sprawując nadzór nad realizacją

Wykonujemy:

 • ogrody przydomowe, wiejskie, skalne,
 • parki, tereny osiedlowe, rekreacyjne,
 • nasadzenia drzew, krzewów i bylin,
 • trawniki,
 • rabaty, aranżacje kamienne,
 • małą architekturę ogrodową.