Usługi dendrologiczne

Z

Szeroka oferta usług w zakresie zieleni (drzew)

 • Inwentaryzacje zieleni
  (inwentaryzacje dendrologiczne)
 • Operaty dendrologiczne
 • Nadzory dendrologiczne
 • Opinie i ekspertyzy dendrologiczne
 • Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa
 • Wycena wartości drzewostanu
 • Wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki, pozostawienia, pielęgnacji
 • Projekt nasadzeń zastępczych / kompensacyjnych / wyrównujących
 • Wprowadzenie drzew do systemu informacji przestrzennej Wrocławia
 • Pomoc w czynnościach formalno-prawnych