Badanie specjalistyczne drzew i ekspertyzy

Z

Badanie specjalistyczne pnia urządzeniem Microsecond Timer

Microsecond Timer zaprojektowano specjalnie do pomiaru czasu rozchodzenia się fali naprężeń w drzewach. Z pomiaru odległości pomiędzy czujnikami można obliczyć prędkość, co używane jest do wyznaczania ukrytych stref rozkładu lub ubytków wewnątrz pni drzew.

  • urządzenie wykrywa zgnilizny i ubytki
  • można przebadać do 100 drzew w ciągu jednego dnia
Z

Ocena stanu zdrowotnego drzew wykonane metodą VTA (wizualna ocena drzew)

  • poprawa bezpieczeństwa w otoczeniu drzew

  • zalecenia w dalszym postępowaniu z drzewami