Usługi dendrologiczne

  • inwentaryzacje dendrologiczne
  • operaty dendrologiczne
  • nadzory dendrologiczne
  • opinie i ekspertyzy dendrologiczne
  • ocena stanu zdrowotnego drzew
  • wycena wartości drzewostanu
  • wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki, pozostawienia, pielęgnacji
  • ochrona drzew podczas inwestycji
  • projekt nasadzeń zastępczych / konpensacyjnych / wyrównujących
  • przygotowanie danych do wprowadzenia do SIP