Przygotowanie terenu pod inwestycje

l

W ramach projektu ogrodu lub przestrzeni publicznej oferujemy:

  • inwentaryzację istniejącej zieleni,
  • trzy koncepcje ogrodu,
  • projekt koncepcyjny,
  • planszę wymiarową,
  • planszę z nasadzeniami roślin,
  • elementy małej architektury,
  • opis pielęgnacji roślin,
  • wizualizacje – akwarele

Skorzystaj z aktualnej promocji

Projekty ogrodów