Projekty i realizacje ogrodów i przestrzeni publicznych

Zaprojektujemy i wykonamy dla Państwa:

 • oród przydomowy,
 • zieleń miejską i osiedlową,
 • zieleń przy firmach, hotelach, restauracjach
 • zieleń wewnątrz budynków,
 • zieleń na tarasach i balkonach.

Sporządzimy wstępny kosztorys

Wykonujemy:

 • prace porządkowe,
 • przygotowanie gleby,
 • niwelację oraz kształtowanie terenu,
 • zrywanie darni,
 • kładziemy trawnik z rolki,
 • ogrody skalne i aranżacje kamienne,
 • rabaty,
 • obrzeża trawnikowe,
 • nawierzchnie ogrodowe (ścieżki, alejki)
 • nasadzenia drzew, krzewów i bylin,
 • małą architekturę ogrodową,
 • systemy nawadniające,
 • oświetlenie.