Inwentaryzacje dendrologiczne, przygotowanie terenu pod inwestycje.

Sporządzenie wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów.
Z

Inwentaryzacja szaty roślinnej na terenach przeznaczonych pod inwestycje

  • sporządzamy opinie dendrologiczne,
  • określamy stan zdrowotny roślinności,
  • opracowujemy plansze roślinne,
  • sporządzamy wnioski o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów,
  • projektujemy nasadzenia rekompensacyjne
  • przeprowadzamy wycinkę drzew i krzewów (pilarz z certyfikatem UE)

Profesjonalna wycinka drzew i krzewów

Pilarz z certyfikatem UE